การขออนุญาตเข้าพื้นที่ในสถานการณ์ Covid-19

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องแนวปฏิบัติการเข้าพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
 
     แบบฟอร์มตามประกาศแนวปฏิบัติการเข้าพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 
 
 
     สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติเข้าพื้นที่จากมหาวิทยาลัยแล้ว (เสนอแผนการเข้าใช้ห้องวิจัย/ปฏิบัติการ)
 
 
    สำหรับนักศึกษาขออุทธรณ์การเข้าพื้นที่/นักศึกษาขออนุมัติรายใหม่
 
 
 
 
     แบบสำรวจนักศึกษาแผนสหกิจศึกษาและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องออกพื้นที่ภาคการศึกษาที่ 2/2564 
 
 
 
 
   แบบฟอร์มในสถานการณ์ COVID-19
 
 
 
 ส่งแบบฟอร์มมาที่ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์