ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวสำหรับนักศึกษา
กิจกรรมที่ผ่านมา
IMAGE โครงการอบรม ออกแบบ วัด และประเมิน ในการเรียนการสอนออนไลน์
Friday, 01 May 2020
                     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดอบรมหัวข้อ “ออกแบบ วัด และประเมิน ในการเรียนการสอนออนไลน์”  เมื่อวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 8.30-12.30 น. ... Read More...